Handelsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra Renmaling.dk

SHOPPEN EJES AF:

KALK A/S

Bredeløkkevej 12
4660 Store Heddinge
Telefon: +45 56 50 30 00

E-Mail: info@kalk.dk

Herunder er Renmaling.dk synonym med KALK A/S.

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Renmaling.dk

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

Såfremt der findes produktbeskrivelse og brugervejledning til varen, er disse printet på produktet.
Ønsker du uddybende rådgivning fra Renmaling.dk´s kundeservice, er denne af vejledende art og ikke juridisk bindende.

Vi indestår for, at alle varer fra Renmaling.dk – opfylder kravene til CE-mærkning.

LEVERINGSTIDSPUNKT OG TRANSPORT

Levering af varer fra Renmaling.dk anses for sket, når du som forbruger får varen leveret. Forsendelsen af varer sker med PostNord.

RISIKOEN FOR VARERNE

Risikoen for varer købt af Renmaling.dk overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet. PostNords scannings tidspunkt eller ved afhentning direkte hos Renmaling.dk

Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter, du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Renmaling.dk har stillet dig i udsigt. Fejl kan ikke være følgende: udtørret/klumpet efter åbning og brug, skjolder på væg/mur f.eks. efter saltudtræk el. lign, af- og nedvaskning etc.

PRIS OG BETALING

I vores butik kan du bestille dine varer online og betale med kreditkort: Dankort, VISA-Dankort, MasterCard, VISA eller VISA Electron, samt MobilePay

Inden du vælger dit betalingskort, får du oplyst evt. kortgebyr for de forskellige korttyper. Når du vælger et kort, vises hele beløbet, som vil blive trukket fra din konto inkl. kortgebyr og moms

Betalingen hæves, når vi har produceret og/eller afsendt dine varer.

Alle priser på web-adresse: Renmaling.dk – er inkl. moms.

Du modtager en ordrebekræftelse, når Renmaling.dk har modtaget din bestilling. Med mindre at varen ikke kan leveres, ekspederes varen af vores personale og afsendes. Ved afsendelse modtager du en faktura fra Renmaling.dk.

  • Tjek om ordrebekræftelsen er gået i spam-filter, hvis den ikke er nået frem til dig.

FORTRYDELSESRET

Renmaling.dk yder 14 dages fuld fortrydelsesret – gældende fra den dag, du modtager dine varer. PostNords scannings tidspunkt eller ved afhentning. Renmaling.dk skal underrettes om fortrydelsen senest 14 dage efter den dag varerene er leveret. Fortrydelse skal indberettes på e-mail til info@renmaling.dk.Herefter skal du, som køber, sende varerne retur inden for 14 dage efter din underretning til Renmaling.dk´s adresse. Fragt krediteres ikke.

Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der må være forbundet med at returnere varen.

Ved returnering har du som køber ansvaret for varerne – indtil disse er Renmaling.dk i hænde.

Varer der af nødvendige årsager er plomberede eller forseglede – kan ikke refunderes, såfremt du som køber bryder forseglingen eller plomberingen.

Nægtelse af modtagelse er ikke gældende som fortrydelsesret.

UNDTAGELSER TIL FORTRYDELSESRET

En vare som er tonet (iblandet farve) efter dit ønske er undtaget af fortrydelsesretten.

REKLAMATION

Renmaling.dk yder 2 års reklamationsret i henhold til den danske købelov, som omfatter materiale- og fabrikationsfejl ved varernes normale anvendelse. Se Renmaling.dk/download for produktblad, der nøje beskriver korrekt anvendelse m.m. Samme beskrivelse kan læses på bagsiden af malingsspandene.

Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Renmaling.dk skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.

Bemærk, at tonede farver kan ændre nuance alt efter hvilken overflade de påsmøres. Derfor anbefales det altid at købe en prøve først og afprøve den på det aktuelle underlag.

OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

Ved klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Renmaling.dk kan dette indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan ligeledes anvendes ved indgivelse af en klage. Dette er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – https://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse info@agrarled.dk.

PERSONLIGT DATA

Du kan læse om vores privatpolitik her: https://renmaling.dk/privatlivspolitik/

LOVVALG OG VÆRNETING

Aftaler om køb af varer på Renmaling.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.