REN skaber et sundt
indeklima

Indeklimaet – både i hjemmet og på arbejdspladsen – er af stor betydning. Et dårligt indeklima skabes bl.a. af luftens kvalitet, afgasning fra materialer, fugt og mikroorganismer. Det kan være skyld i sygdom og/eller koncentrationsbesvær. Den indendørs luftforurening er ofte 2,5-5 gange højere end udendørs, og det forventes, at allergirelaterede sygdomme fordobles inden for blot få årtier. Alene i Danmark er der på nuværende tidspunkt omkring 1 mio. allergikere.

De malinger, der typisk anvendes i dag, indendørs såvel som udendørs, bærer en stor del af skylden for det dårlige indeklima. Både direkte ved emissioner af sundhedsskadelige stoffer, og indirekte ved at forhindre bygningerne i at ånde, hvorved der kan opstå fugt- og svampeskader.