• Inte mer skadlig färg

  REN färg är helt fri från mikroplast, biocider, Ml, flyktiga organiska föreningar,
  tungmetaller, mjukgörare, giftiga komponenter etc.

  Läs mer

Professionellt resultat
– för nybyggnad och renovering

REN kalkfärg för effektiv
färgprocess inomhus och utomhus

 

Läs mer


REN skapar ett gott inomhusklimat


Genom att helt enkelt vara fri från skadliga ämnen är REN det enkla svaret på ett dåligt inomhusklimat. REN är baserad på kalk och ingår i vårt dagliga liv t.ex. i tandkräm och mat.

Läs mer

Färger ska kunna andas!

 

REN är som kalk en av de mest diffusionsöppna behandlingarna som kan utföras.

Vi ser skador varje dag på våra byggnader på grund av valet av täta material eller material som inte stöder byggnadens behov av att andas och bli av med fukt. Här har plastmålningar stor skuld.

Byggnader kommer alltid att utsättas för fukt. Det gäller både från utsidan i form av regn och regn, underifrån i form av stigande fukt och inifrån i form av ånga.
Om fukt inte kan komma ur byggnaden kan det förekomma formar, frostskador i murverk och annan skada på byggnaden. Därför är det viktigt att undvika fuktuppsamling, genom att använda en färg som kan andas och som stöder fukttransporter bort från byggnaden.

Vi har 40 års erfarenhet av fukttransporter i byggnader och vet vad som krävs för att säkerställa ett långt liv utan fuktskador. Vårt uppdrag är att skapa andningsfärger som snabbt och naturligt stöder transporten av fukt ur huset.

REN är mineralfärg baserad på kalk

 

Den speciella mineralstrukturen i färgen gör att alla typer av målningsuppgifter, både i nya byggnader och restaurering, kan utföras med de bästa resultaten. Färgen lämnar ett enhetligt uttryck, känt från andra målningar, och slutresultatet är en vacker kalkmatta och dammig yta.

Dessutom gör kalken i REN Paint det kemiskt bindande mot substratet och skapar någon form av ytförstärkning. Detta gör den extremt stark och väderbeständig, och REN Maling har därför en lång livslängd.

REN har fått toppbetyg
från de strängaste system
för certifiering

Läs mer

REN är fri från
plast och kan ingå i naturens krets

 

En av de största miljöutmaningarna är mikroplast i naturens kretsar. I rapporter från Miljöstyrelsen anges att färg, bildäck och kläder är de viktigaste källorna till denna förorening.

Även om mikroplast är bara små bitar av plast från bland annat färg, så utgör det ett stort problem för naturen och i sista hand för oss människor. Microplast släpper ut farliga kemikalier, och när djur och organismer får i sig detta, kommer både plast och kemikalier tillbaka till oss, genom maten vi äter.

Det kan tyckas konstigt att det mesta av världens mikro-plastförorening beror på färg. Men plast är bland de föredragna bindemedel i färger och det vanligaste sättet att producera färg på idag. Därför har nästan alla typer av färg på marknaden ett större eller mindre plastinnehåll eller är direkt plastbaserade.

Med REN presenterar vi en färg som är helt fri från plast och designad för att vara en del av naturens krets. Huvudingrediensen är kalk som härrör från naturen och efter användning kan färgen returneras direkt till naturen.

 • "Vad som är bra för renoveringar, är REN"

  Målarföretaget Peter Munck & Søn

  Läs mer
 • "REN är en kvalitetsprodukt som är väl lämpad för renovering"

  Målarföretaget Peter Munck & Søn

  Läs mer

REN kan tonas
i över 700 NCS färger

HÄR: NCS 1020 R10B

Globala partnerskap
– KALK A/S i samarbete
med Graphenstone

Globala partnerskap är nyckeln till en hållbar framtid. Genom partnerskap kan vi ständigt skapa nya och bättre produkter.

På KALK A/S arbetar vi med öppna och stängda innovationsprocesser. I samarbete med partners hemma och utomlands, strävar vi efter att erbjuda de mest hållbara produkter på marknaden. Det gäller för alla våra produkter, inklusive släckt kalk, murbruk, och nu vår färgserie.

Den första delen av REN-serien är utvecklad i samarbete mellan Graphenstone och KALK A/S. Båda är specialister på hållbara lösningar, bevarande och restaurering. KALK A/S och Graphenstone kämpar varje dag för att säkerställa att våra byggnader bevaras och restaureras ordentligt.

Graphenstone har även ett stort internationellt kunskapsnät bestående av experter och kunskapsinstitutioner som arbetar för att främja hållbarhet med hjälp av ny grafenteknik och kunskap som ingår i REN-produkten.

Vår inställning är att vi tillsammans kan utveckla bättre och mer hållbara lösningar. Partnerskap mellan företag och globala kunskapsinstitutioner ger goda möjligheter till innovation och är nödvändiga för att snabbt nå målen för den hållbara agendan.