C2C-certifiering på guldnivå.
Vad betyder det?

REN har fått en C2C-certifiering på guldnivå.
Det är en uppskattning av en särskilt hög grad och innebär att:

 

REN inte innehåller skadliga ämnen

REN kan vara en del av en biologisk (och teknisk) krets vid slutet av livet

REN produceras på biobaserad och förnybar energi (minst 50%)

REN som arbetsplats överensstämmer med de globala arbetsvillkoren och är engagerad i att främja förhållanden på arbetsplatsen på olika sätt

REN skadar inte vatten under produktionsfasen, men bidrar till att främja vattenkvaliteten

En C2C-certifiering är indelad i fem nivåer; bas, brons, silver, guld och platina. Även om en grundläggande certifiering inte har stora krav, är det svårt att uppnå silver, guld och platina. Dessutom är det inbäddat i certifieringen att förändringar pågår kontinuerligt, så att du inte stannar på samma nivå.

Förutom de fem nivåerna är det nödvändigt att relatera till fem kategorier – renhet / hälsa, återvinning / cirkulär ekonomi, förnybar energi, social rättvisa och vattenhantering.

Vi är mycket stolta över vår C2C-certifiering på guldnivå. Vi är också stolta över vår silvercertifiering för REN med färg, vilket innebär att färgen kan dokumenteras nästan 100% biologiskt nedbrytbar / återvinningsbar och 100% fri från skadliga ämnen. Vi arbetar för att få våra tonade produkter certifierade på guldnivå.