REN har fått högsta betyg av de strängaste
certifieringsordningarna

För oss är dokumentation viktig när vi talar hållbarhet. Inte minst för att det bidrar till att skapa större öppenhet på en marknad där de flesta talar om hållbarhet, men få gör något åt det.

REN är en beprövad produkt och en av de färgprodukter med flest hållbarhets certifieringar och tester bakom dem. Färgen lutad mot noggrant utvalda certifieringssystem, vilket motsvarar vad vi tror är bland de strängaste. Våra certifieringar är uppdelade i grunddokumentation och utökad dokumentation som riktar sig till både allmänna hållbarhetskriterier och mot kriterier för utsläpp av skadliga ämnen.

 

AgBB och M1 är en respektive. Tyska och finska order – och några av de system som ställer de striktaste kraven på inomhusklimat. De ingår i vårt utökade dokumentationspaket. Testa enligt dessa standarder är vår garanti för att REN är ren och utan utsläpp av farliga ämnen och innehåller inte flyktiga organiska lösningsmedel. M1 är också den högsta klassificeringen i det finska certifieringssystemet och garanterar sålunda att färgen stöder ett gott inomhusklimat.
Läs mer om AgBB och M1 på t.ex. www.eurofins.com

Cradle2Cradle (C2C) är en global order, som kanske är världens strängaste certifiering. Det är därför svårt att uppnå toppbetyg inom C2C, men REN är nästan i toppen med en guldnivå för REN och silvernivå för REN med färg. C2C återspeglar produktens övergripande hållbarhetsprofil och betraktar renhet / hälsa, cirkulär ekonomi, förnybar energi, vattenförvaltning och social rättvisa.
Läs mer om C2C på www.c2ccertified.org