REN skapar ett sunt inomhusklimat

Inomklimatet – både hemma och på arbetsplatsen- är av stor betydelse. Ett dåligt inomhusklimat bilads bl.a. från matrialer som avdunstar, fukt och mikroorganismer. Det kan vara orsaken till sjukdomar och/eller koncentrationssvårigheter. Den luftförorening som finns inomhus är ofta 2,5-5 gånger högre än utomhus. Man räknar med att allergier kommer att fördubblas inom endast ett par årtionden. Bara i Sverige finns det ca 3 miljoner allergiker. (Enligt artikel år 2002)

De färger som idag används, både inomhus och utomhus, har stor skuld i det dåliga inomhusklimatet. Båda direkt vid emissioner av sundhetsskadliga ämnen samt genom att hindra byggnader att andas så att där uppstår fukt – och svampskador.