• Slut med skadelig maling

  REN maling er helt fri for plast, biocider, MI, flygtige organiske forbindelser,
  tungmetaller, blødgørere, toksiske komponenter etc.

  Læs mere

Professionelt resultat
– til nybyg og renovering

REN kalkmaling til effektive

maleprocesser inde og ude

Læs mere


REN skaber et sundt indeklima

Ved ganske enkelt at være fri for skadelige stoffer er REN det simple modsvar til et dårligt indeklima. REN er baseret på kalk, og indgår i vores dagligdag f.eks. i tandpasta og fødevarer.

Læs mere

Maling skal kunne ånde!

 

REN er som kalk en af de mest diffusionsåbne behandlinger, der kan udføres.

Vi ser dagligt skader på vores bygninger, fordi der er valgt for tætte materialer eller materialer, som ikke understøtter bygningens behov for at kunne ånde og slippe af med fugt. Her bærer plastikmalinger en stor del af skylden.

Bygninger vil altid være udsat for fugt. Det gælder både udefra i form af regn og slagregn, nedefra i form af opstigende fugt og indefra i form af damp.

Hvis fugten ikke kan slippe væk fra bygningen, kan der opstå skimmel, frostsprængninger i murværk og andre skader på bygningen. Derfor er det vigtigt at undgå fugtophobninger, bl.a. ved at bruge en maling, der kan ånde, og som understøtter fugttransport væk fra bygningen.

Vi har 40 års erfaring med fugttransport i bygninger og ved, hvad der skal til for at sikre dem en lang levetid uden fugtskader. Vores mission er at skabe åndbare malinger, der understøtter, at transporten af fugt ud af bygningen sker hurtigt og naturligt.

REN er mineralsk maling baseret på kalk

Den særlige mineralstruktur i malingen gør, at alle typer maleropgaver, både inden for nybyg og restaurering, kan udføres med det bedste resultat. Malingen efterlader et ensartet udtryk, som kendes fra andre malinger, og slutresultatet er en smuk kalkmat og stoflig overflade.

Desuden gør kalken i REN Maling, at den binder sig kemisk til underlaget og skaber en slags forstening af overfladen. Det gør den særdeles stærk og vejrbestandig, og REN Maling har derfor en lang levetid.

REN har fået topkarakter

af de strengeste

certificerings-

ordninger

Læs mere

REN er fri for

plast og kan indgå i naturens kredsløb

En af de største miljømæssige udfordringer er mikroplast i naturens kredsløb. Rapporter fra Miljøstyrelsen fastslår, at maling, bildæk og tøj er hovedkilder til denne forurening.

Selv om mikroplast blot er bittesmå stykker plast fra bl.a. maling, udgør den et stort problem for naturen og i sidste ende for os mennesker. Mikroplasten binder farlige kemikalier, og når dyr og organismer optager plasten, føres både plasten og kemikalierne tilbage til os, bl.a. gennem den mad vi spiser.

Det kan lyde underligt, at størstedelen af verdens mikroplastforurening skyldes maling. Men plast er blandt de foretrukne bindere i maling og den mest udbredt måde at producere maling på i dag. Derfor har stort set alle typer maling på markedet et større eller mindre plastindhold eller er direkte plastbaserede.

Med REN præsenterer vi en maling, der er helt fri for plast, og som er designet til at kunne indgå i naturens kredsløb. Hovedingrediensen er kalk, der stammer fra naturen, og malingen kan efter brug føres direkte tilbage til naturen

 • ”Det der egner sig godt til renoveringsopgaver, er REN”

  Malerfirmaet Peter Munck & Søn.

  Læs mere
 • ”REN er et kvalitetsprodukt, der egner sig godt til renoveringsopgaver”

  Malerfirmaet Peter Munck & Søn.

  Læs mere

REN kan tones
i over 700 NCS farver

HER: NCS 1020 R10B

Globale partnerskaber
– KALK A/S i samarbejde
med Graphenstone

Globale partnerskaber er nøglen til en bæredygtig fremtid. Via partnerskaber kan vi konstant skabe nye og bedre produkter.

Hos KALK A/S arbejder vi med både åbne og lukkede innovationsprocesser. I samarbejde med partnere i ind- og udland bestræber vi os på at levere de mest bæredygtige produkter på markedet, samtidig med at kvaliteten er i top. Det gælder for samtlige af vores produkter, herunder vores kulekalk, mørtler og nu også vores malingserie.

Første del af REN-serien er udviklet i samarbejde med Graphenstone, en spansk pendant til KALK A/S. Begge er specialister i åndbare løsninger, bevaring og restaurering, og ligesom KALK A/S kæmper Graphenstone hver dag for at sikre, at der sker en korrekt bevaring og restaurering af vores bygninger.

Graphenstone besidder derudover et stort internationalt vidensnetværk bestående af eksperter og vidensinstitutioner, som arbejder på at fremme bæredygtighed ved hjælp af nye graphenteknologier og viden, som indgår i produktet REN.

Vores holdning er, at sammen kan vi udvikle bedre og mere bæredygtige løsninger. Partnerskaber mellem virksomheder og globale vidensinstitutioner giver gode muligheder for innovation og er nødvendigt for at komme hurtigt i mål med den bæredygtige dagsorden.